รีวิวผลผลิต จากปุ๋ยตราม้าบิน

รีวิวผลผลิต จากปุ๋ยตราม้าบิน

รีวิวผลผลิต จากปุ๋ยตราม้าบิน แปลงสาธิตข้าวโพด คุณเด่น แปลงใจกุล ร่วมกับร้านแม่วังการเกษตร อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
คุณเด่นมีเคล็ดลับยังไง ถึงได้ผลผลิตดีขนาดนี้ ตามมาดูกันเลยยยยยย
ใช้ปุ๋ยตราม้าบินในการบำรุงต้น และเพิ่มผลผลิตข้าวโพด 

ใส่ครั้งแรก รองพื้น พร้อมปลูก ใช้ปุ๋ยตราม้าบินสูตร 27-12-6+5S

ใส่ครั้งที่ 2 ข้าวโพดอายุ 30 วัน ใช้ปุ๋ยตราม้าบินสูตร15-15-151.3MgO+7S

ผลผลิตที่ได้คือ ข้าวโพดฝักใหญ่ น้ำหนักดี เมล็ดเต็มฝัก

อย่าเพิ่งเชื่อนะ จนกว่าจะได้ลองใช้ ได้ผลผลิตดีขนาดนี้ ไม่ลองใช้ไม่ได้แล้ว !!!
ปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยแรงพลังม้า ปุ๋ยม้าพลังแรง