ติดต่อเรา

บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด

อาคารส่งเสริมประกันภัย 42 ถนนสุรวงศ์
สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร: 0-2266-9030 (อัตโนมัติ 15 คู่สาย)
โทรสาร: 0-2237-5232

email: info@icpfertilizer.com

กรมอุตุนิยมวิทยาhttp://www.tmd.go.th
กระทรวงเกษตรhttp://www.moac.go.th
กรมประมงhttp://www.fisheries.go.th
กรมการค้าภายในhttp://www.dit.go.th